ORGANIZING COMMITTEE

 

Organizing Committee

Chief Patrons

Dr. Harsh Vardhan

Mr. Oscar Fernandes

Ms. Mamata Banerjee  

Patron

Dr. V.M. Katoch Secretary,Department of Health Research  

President

Dr. I. S. Gilada, Mumbai

 

Co-Chairs

Dr. S. K. Guha, Kolkata Dr. Rajendra Kapila, USA
Dr. Dilip Mathai, Hyderabad  

Co-Chairs Scientific Committee

Dr. R. R. Gangakhedkar, Pune  

Dr. Samiran Panda, Kolkata
Dr. Amar Pazare, Mumbai  

Programme Directors

Dr. Prakash Bora, Mumbai Dr. Jyoti Dhar, UK 
Dr.Rajiv Jerajani, Mumbai

Treasurer

Prof. K. C. Mohanty, Mumbai

 

Organizing Secretaries

Dr. Ruby Bansal, Ghaziabad  Dr. Milind Bhrushundi, Nagpur
Dr. Murugesh Pastapur, Gulbarga

Joint Organizing Secretaries

Dr. Smrati Bajpai, Mumbai Dr. Trupti Gilada Baheti,USA  

Regional Coordinators

Dr. Glory Alexander, Bangalore Dr. Geeta Bansal, Kota

Dr. D. J. Borah, Guwahati

Dr. Naval Chandra, Hyderabad
Dr. G. Manoharan, Coimbatore

Dr. Jayanta K Panda, Cuttak

Dr. Narendra Singh, Imphal Dr. Diwakar Tejaswi, Patna        
Dr. Alok Vashishtha, Haridwar  

Members

Dr. O. P. Agarwalla, Shillong

Dr. Mukesh Agrawal, Mumbai

Dr. P. C. Bhattacharya, Guwahati

Dr. Gyanendra Cintury, Gangtok

Dr. Bhagyavati Devi, Imphal

Dr. Tapan Dhole, Lucknow

Dr. Homyar Gardin, Jamshedpur

Dr. Vanita Gupta, Chandigarh

Dr. Hotoka Hesso, Kohima

Dr. S. N. Mothi, Mysore

Dr. S. Murugan, Turunelveli

Dr. George Oomen, Mumbai

Dr. G. D. Ravindran, Bangalore

Dr. Soma Saha, Tripura

Dr. R. Sanghluna, Aizwal

Dr. Ira Shah, Mumbai

Dr. Sarman Singh, Delhi

Dr. Harsh Toshniwal, Ahmedabad

 

 

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

 

Advisors:

Dr. Apurba Mukherjee

Dr. H. S. Pathak

Chair :

Dr. S. K. Guha

Co -Chairs :

Dr. Bibhuti Saha

Dr. Diapanjan Bandyopadhyay

Secretary:

Dr Jyotirmoy Pal 

Joint Secretaries:

Dr. Shantasil Pain

Dr. Shamina Ahsan Nadeem

Members: 

Dr. Subhasish Bhattacharya

Dr. Sanjay Bhattacharya

Dr. Saikat Dutta

Dr. Suman Ganguly

Dr. Sebanti Goswami

Dr. Leena Gupta

Dr. Dolanchampa Modak

Dr. Prasenjit Saha

Dr. Prakash Sanchetee

Dr. Arunansu Talukdar